Osebna orodja
Nahajate se tu: Domov Izdelki Avtomatizacija v elektroenergetiki SISTEM DAS
SISTEM DAS
 
Sistem za avtomatizacijo srednjenapetostnih omrežij.
 
Sorodni izdelki
 
Distribution automation system
 

Splošen opis

Elektrodistribucijska podjetja se soočajo z vedno novimi zahtevami in potrebami tržišča po zanesljivi oskrbi z električno energijo. Po drugi strani pa se soočajo z vedno večjo konkurenco in z zahtevami po dobičkonosnem poslovanju. Za uskladitev teh nasprotujočih si zahtev je potrebna spretna investicijska politika, ki prinaša učinke v smislu povečanja zanesljivosti obratovanja električnih omrežij ob hkratnem zniževanju stroškov.

Sipronika nudi rešitve s področja avtomatizacije srednjenapetostnih omrežij, ki v celoti sledijo tej filozofiji. Ponudba izdelkov in integracija v sistem zagotavlja pričakovane učinke v vseh segmentih:

Skrajšanje časa in obsega izpadov:

 • Z indikatorji okvar se skrajša potrebni čas za lociranje mesta okvare.
 • Lokalna avtomatika izvede avtomatski izklop sektorja v okvari.
 • Z daljinsko vodenimi stikali je omogočeno hitro rekonfiguriranje omrežja in vzpostavitev napajanja v največji možni meri do odprave okvare.

Nižanje stroškov obratovanja:

 • Hitrejša reakcija v primeru okvare.
 • Hitrejše lociranje in izločanje sektorjev v okvari.
 • Krajši časi izpadov.
 • Nižji stroški dela z manjšim potrebnim obsegom intervencij, manjša terenska ekipa locira in odpravi okvaro v krajšem času.
 • Manj nedobavljene energije.

Fleksibilnost pri uvajanju sistema:

 • Modularna zasnova sistema, ki ga lahko gradimo postopno.
 • Nadgradljivost v skladu z razvojnimi in investicijskimi plani ter novimi zahtevami odjemalcev.
 • Prilagodljivost glede na pričakovani učinek. V določenih primerih zadostuje zgolj detekcija prehoda toka okvare, v zahtevnejših okoljih pa se pričakuje hitra izolacija sektorja v okvari.

 Ponudba izdelkov za avtomatizacijo

 Indikatorji okvar:

 • LOK 20 : za prostozračne vode, svetlobna signalizacija detektirane okvare.
 • LOK 30-GSM : za prostozračne vode, daljinsko javljanje detektirane okvare s SMS in svetlobna signalizacija.
 • KI 20 : za kabelske ali prostozračne vode, opremljene z motorsko krmiljenimi stikalnimi aparati. Lahko se uporabi tudi kot samostojna naprava s svetlobno indikacijo okvar na kabelskem vodu.
Krmilnik - Remote Terminal Unit: 
 • TN 10: za daljinsko vodenje in nadzor stikalnih aparatov, prenos podatkov prek GSM/GPRS/UMTS/HSDPA, radia, Ethernet in protokola DNP 3.0.
Krmilne omarice: 
 • SCB : za stikalne aparate v prostozračnih vodih.
 • Za stikalne aparate v kabelskih vodih z enim ali več izvodi.
Platforma za komunikacijo in nadzor: 
 • Komunikacijski koncentrator, pretvornik protokolov.
 • SCADA.
 • Prikaz, obdelava in arhiviranje podatkov.

 

 
Akcije dokumenta